Kies je taal:
24  Bruxelles Brussel 118 Gif

In 1893 werd in Vlaanderen het literaire tijdschrift Van Nu en Straks opgericht dat, net zoals De Nieuwe Gids in Nederland, als spreekbuis moest dienen voor een nieuwe generatie jonge schrijvers.

Het verschil was dat De Nieuwe Gids een individualistische kunstopvatting vertegenwoordigde, terwijl in Van Nu en Straks vooral het gemeenschapsgevoel centraal stond. Medewerkers van Van Nu en Straks hebben daarom meermaals geprobeerd om de invloed van De Nieuwe Gids te relativeren. Niettemin is er tussen Kloos en verschillende leden van Van Nu en Straks veelvuldig contact geweest en werden zijn verzen ijverig gelezen. Emmanuel de Bom getuigt bijvoorbeeld over hoe August Vermeylen naar de bibliotheek ging om de gedichten van Kloos uit De Nieuwe Gids over te schrijven. Toen in 1894 Kloos’ debuut verscheen, verzamelde Stijn Streuvels al zijn spaargeld om ‘de schoonheid-op-zichzelf’ aan te kopen.