Kies je taal:
Kloosmuziek

In zijn kritieken en gedichten gebruikt Kloos vaak het woord ‘zielsmuziek’ en omschrijft hij het sonnet als een ‘melodie van lijnen en kleur’. Ook anderen hebben de muziek in zijn gedichten opgemerkt, zo getuigen de overgeleverde muziekpartituren die in het Nederlands Muziek Instituut bewaard worden.

In de periode 1900-1937 is een aantal van Kloos’ verzen op muziek gezet. Die verzen zijn onder meer: ‘De blâren vallen zacht’, ‘Herfstgeneurie’, ‘De zee’, ‘Ik ween om bloemen’, ‘Ik kan niet lachen, ik kan niet weenen’, ‘Straks zong ik trotsche dingen’, ‘Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten’, ‘O Rozen droef en schoon’, ‘Ik droomde van een kalmen, blauwen nacht’ en ‘Nauw zichtbaar wiegen op een lichten zucht’. De liederen zijn meestal bestemd voor gemengde of mannenkoren, een enkele keer is de uitvoering voor een zangstem en piano.

In onderstaand fragment zingt de groep 'Close to Koos' het gedicht 'De blâren vallen zacht'.