Kies je taal:
24  Kort006Isvo01Ill110

Rhodopis, het langste dramatische fragment in dichtvorm, is ook herwerkt voor toneel.

Op 1 mei 1894 schrijft Pieter Tideman dat hij de opvoering van dit drama, mogelijk gemaakt door bemiddeling van het bestuur der maatschappij ‘Arti et Amicitiae’, heeft bijgewoond. De uitvoering kon hem evenwel niet bekoren: er waren ‘mondaine muziekjes’ gebruikt en de verzen werden ‘bontweg’ overschreeuwd.

Ook later zijn verzen uit Kloos’ debuutbundel op de bühne gebracht. Michel Meisen schreef in 2001 Haagse liefde. Close bij Kloos. Een literair drama (uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Amateurtheater). Het stuk speelt zich af in verschillende periodes: eind negentiende eeuw in Den Haag en Bussem en in de jaren 1928 en 1948 in Den Haag.

(Afbeelding: Pieter Tideman, in het midden tussen Willem Kloos en Hein Boeken)