Kies je taal:
51  Congo

Sinds het einde van de 19de eeuw is er in Vlaanderen een stroom van reisverslagen en romans over Kongo verschenen van de meest diverse allure en kwaliteit.

In de context van Gangreen 1 (Black Venus) kunnen vooral de romans Dagboek van Carla (1968) en Lava (1973) van Mireille Cottenjé, het werk van Jan van den Weghe en vooral ook dat van Paul Brondeel interessant zijn.

Die laatste schreef met Ik, blanke kaffer (1970) een roman over de ontreddering van een koloniale ambtenaar tijdens de laatste jaren van het Belgische koloniale bewind. Het boek wordt soms beschouwd als een antwoord op de Kongoromans van Jef Geeraerts.

Een objectievere, historische kijk op Kongo en op het Belgische koloniale bewind is te lezen in David van Reybrouck, Congo. Een geschiedenis (2010)