Kies je taal:
9 Dijk002Spel01Ill0029 583 687 S C1 C C 0 0 1

Een geruchtmakende 'bewerking' van de abele spelen werd in 1993 onder regie van Dora Van der Groen opgevoerd door het theatergezelschap Het Zuidelijk Toneel. Veel meer dan de titel had de voorstelling met de middeleeuwse toneelstukken niet gemeen.

Voor Van der Groen waren de spelen niet meer dan om zo te zeggen 'lege', op zich niet langer relevante teksten, die ruim baan geven aan de creativiteit van acteurs en regie. Voor veel toeschouwer deed deze 'knotsgekke voorstelling' niet veel anders dan 'dollen met ons cultuurgoed' en het vooroordeel bevestigen dat 'de middeleeuwen toch wel erg donker waren' (zie afbeelding). Een overzicht van de reacties vindt men in nummer 41 van het tijdschrift Etcetera.

Eveneens creatief, maar minder afstandelijk tegenover de oorspronkelijke teksten was de bewerking door Kees van Loenen voor theatergroep Het Waterhuis in 2007. In onderstaand fragment geeft Van Loenen zelf uitleg over zijn bewerking.

Een geslaagde tekstgetrouwe opvoering van Lanseloet in het originele Middelnederlands (en dus alleen al daarom tegendraads) maar in een opmerkelijk moderne regie bezorgde het Gentse theater Controverse in 1984. Reacties daarop zijn te vinden in nr. 6 van het tijdschrift Etcetera (1984).