Kies je taal:
Zlmultatuli

'Zacht Lawijd' maakt themanummer over Multatuli

Multatuli is de centrale figuur in het nieuwe nummer van Zacht Lawijd.

Zacht Lawijd besteedt als literair-historisch tijdschrift aandacht aan de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuur in Vlaanderen en Nederland. Naast uitgewerkte artikelen bevat het rubrieken waarin korte, documentaire beschouwingen bij allerlei archivalia (foto's, handschriften, drukproeven en dergelijke) worden gepresenteerd.

Naar aanleiding van de tweehonderdste verjaardag van Multatuli zijn alle artikelen in het nieuwe nummer van Zacht Lawijd aan de auteur van Max Havelaar gewijd.

Dit is de inhoudstafel van het themanummer:

- 'Multatuli leeft'
Namens de Zacht Lawijd-redactie: Sjoerd van Faassen & Hans Renders

- 'De Witte Onschuld van Multatuli'
Martin Bossenbroek

- 'Genot is deugd' - Multatuli in het licht van #Me Too
Elsbeth Etty

- Multatuli aan L.H. Eberson, 7 oktober 1860

- 'Makelaar - Havelaar - Wawelaar - Wazenaar - Wagelaar'
De toenemende receptie van Multatuli's godsdienstkritiek
August Hans den Boef

- 'Een daad van nationale betekenis'
Multatuli's Volledige werken en de literaire wetenschap
Dik van der Meulen

Meer informatie vind je hier.